Dokumenty biura

NIP: 725-174-96-15
Regon 472864717

Zaświadczenie Prezydenta Miasta Łodzi o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nr 45993.
Zaświadczenie Marszałka Województwa Łódzkiego o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych poz. Nr 273.
Certyfikat AXA Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej Nr 06.138.367.

Pliki do pobrania:

Zaświadczenie nr 45993
Zaświadczenie nr 273
Gwarancja Ubezpieczeniowa nr 06.138.367